narablog

japanese textiles sakai sarasa kumo makiage shirokage miura arashi shibori arimatsu akita katazome kasuri sanin san-in san'in yamato ikat kurume bingo iyo izumo tsutsugaki indigo ai safflower beni benibana tsumugi asa ramie hemp choma taima bast fuji wisteria ohyo elm kudzu kuzu okinawa ryukyu shuri yaeyama taketomi miyako bingata basho-fu bashofu ainu attush atsushi futon-ji futongawa furoshiki tenugui te-nugui sashiko kosode boro ranru kesa jo-fu jofu echigo omi noto tanba tamba